Okula Uyum Süreci

Okula Uyum Süreci

Yeni bir eğitim döneminin başlangıcına yaklaşırken en sık karşılaşılan problemlerden birine değinmek

istiyorum, okula uyum süreci…

Gerek ilkokul, kreş olsun gerek lise hatta üniversite olsun, okulun ilk zamanlarında çocuklar ve gençler

yeni ortam ve durumlara uyum sağlamakta güçlük çekebilirler. Güvenli alan olan evden çıkıp hiç

bilmedikleri bir dünyanın kapılarını aralayan kreş/anaokul çağındaki çocukların bu denli

zorlanmalarının nedeni bu durumu ilk defa yaşamaları ve yüzleşmeleridir. Anne-babanın onu ev

dışında başka bir yere gönderdiği gerçeğini ve sebebini kolayca anlamayabilirler. Okul tanımının yanlış

yapılması ve bu konuda baskıcı, katı tutumların olması da durumu daha da zorlaştırabilir. Lise ve

üniversite çağındaki gençlerin yaşadığı uyum süreci ise, daha önceden aşina oldukları ve duygusal

olarak bağlılık geliştirdikleri yer ve ortamdan ayrılıp, tamamen farklı bir semte, şehre ve arkadaş

çevresine alışmanın getirdiği zorlukları içerir. Bununla beraber her yaş grubu için diğer çocuklara

yanaşma, bir gruba ait olma zorlukları ve elbette akademik beceri gösterme gerekliliğini de

söylemeden geçmemek gerekir.

Peki aileler uyum sürecinde ne yapmalı?

Çocuk yetiştirmek konusunda ele aldığımız her durumda ailelere söylediğimiz ilk koşul destekleyici ve

açık olmaları gerektiğidir. Çocuğun içinde bulunduğu durumu anlayabilmek, onun zihninde uçuşan

soruları cevaplayabilmek adına kendisini açabilmesinin tek yolu size güvenebilmesidir. Sizin onu

içtenlikle dinlemeniz ve kendi doğrunuzu dayatmak yerine onda kaygı uyandıran belirsizlikleri

gidermeniz bu süreci atlatabilmek adına en geçerli ve en kolaylaştırıcı tutum olacaktır.

** Çocuğunuzun yaşadığı olumsuz duygularla baş etmekte zorlanıyor ve ne yapacağınız konusunda

sıkıntı yaşıyorsanız, lütfen konuyla ilgili uzmanlarımıza başvurunuz.

Psikolog Beste Canan Gürses