BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ (15-16-17 Kasım Ankara)

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ (15-16-17 Kasım Ankara)

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ (15-16-17 Kasım Ankara)

Eğitim İçeriği

           

BDT  EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Sistemik ve bilişsel yaklaşım çerçevesinde danışan problemleri nasıl yorumlanır ve müdahale edilir? Problem tanımı nasıl alınır, danışan ile terapötik alyans nasıl kurulur, danışana kendi problemlerini yönetmede güç kazandırmak nasıl gelişen bir süreçtir? Bu program önce teorik tanımlar sonra pratik çalışmalar ve vaka örnekleri üstünden yürütülecektir. Eğitimle katılımcılara psikoterapi yapma becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği:

  1. Gün:

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modeli: Tarihsel Gelişim; Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modelinde Görüşme ve Değerlendirme Becerileri,

Psikoterapide Temel İlkeler, Görüşme Becerileri,

Bilişsel Değerlendirme, Kavramlaştırma ve Formülasyon,

Bilişsel Model Seansının Yapısı ve Seansların Yapılandırılması,

Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif,

Bilişsel ve Davranışçı Teknikler

Bilişsel Davranışçı Terapide Yeterlik ve Sertifikasyon

Örnek Görüşme- BDT İlk Seans 

Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif

Otomatik Düşüncelerin Saptanması ve Ele Alınması

Örnek Görüşme (Tekniklerin Uygulanışı)

2. Gün:

Depresyonun Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi ve Uygulanan Temel Teknikler

Danışan ile Terapötik İttifak Kurma Becerileri, BDT Formülasyonu

Seansların Yapılandırılması ve Hedeflerin Belirlenmesi

Ev Ödevleri ve Uygulamalar, Uygulamada Karşılaşılan Temel Güçlükler

Vaka Örneği

Role Playing

Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi Uygulanan Temel Teknikler

Danışan ile Terapötik İttifak Kurma Becerileri, BDT Formülasyonu

Seansların Yapılandırılması ve Hedeflerin Belirlenmesi

Ev Ödevleri ve Uygulamalar, Uygulamada Karşılaşılan Temel Güçlükler

Vaka Örneği

Role Playing

3.Gün:

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi Uygulanan Temel Teknikler

Danışan ile Terapötik İttifak Kurma Becerileri, BDT Formülasyonu

Seansların Yapılandırılması ve Hedeflerin Belirlenmesi

Ev Ödevleri ve Uygulamalar, Uygulamada Karşılaşılan Temel Güçlükler

Vaka Örneği

Role Playing

Sosyal Kaygı  Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi Uygulanan Temel Teknikler

Danışan ile Terapötik İttifak Kurma Becerileri, BDT Formülasyonu

Seansların Yapılandırılması ve Hedeflerin Belirlenmesi

Ev Ödevleri ve Uygulamalar, Uygulamada Karşılaşılan Temel Güçlükler

Vaka Örneği

Role Playing

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi Uygulanan Temel Teknikler

Danışan ile Terapötik İttifak Kurma Becerileri, BDT Formülasyonu

Seansların Yapılandırılması ve Hedeflerin Belirlenmesi

Ev Ödevleri ve Uygulamalar, Uygulamada Karşılaşılan Temel Güçlükler

Vaka Örneği

Role Playing

KİMLER KATILABİLİR?

Psikiyatrlar

Psikologlar

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler

Sosyal Hizmet Uzmanları

Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar

Bu branşlarda eğitimine devam eden son sınıf lisans & lisansüstü öğrencileri katılabilir

 

Programın Tarihleri:

 

Programın Süresi :

Eğitmenler:  

 

Dr. Öğr. Üyesi Klinik Psk. Gizem AKCAN

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü- Bölüm Başkan Yardımcısı

 

 

Hemen Başvur