Gülin Zeytunlu ile Kısa Meditasyonlar

Gülin Zeytunlu ile Kısa Meditasyonlar

Gülin Zeytunlu ile Kısa Meditasyonlar

Eğitim İçeriği

Kendimizle samimi olmak, öğrenmek, gelişmek, şifalanmak, potansiyel olarak kim

olduğumuzu keşfetmek ve bu dünyada nasıl bütün kalbimizle yaşayabileceğimize dair

olan anlayışımızı dönüştürmek için kendimize verebileceğimiz en büyük hediyelerden

biri meditasyondur. Meditasyon kendimizle, yaşamla, dünyayla bağ kurma sürecidir

ve düzenli, adanmış bir çalışma gerektirir. Farkında bir yaşamın meyvelerini tatmak

düzenli pratiğe ihtiyaç duyar. Bununla birlikte meditasyondan zevk almanın sırrı ona

bir çocuğun oyuncu ruhuyla yaklaşmak ve onu kendi varlığımızı keşfetme oyunu

olarak görebilmektir. Böylece kendimizle her seviye de ilişki kurabiliriz. Ve tüm

ilişkilerde olduğu gibi meditasyona sevgiyle ve nezaketle yaklaştığımızda o da bize en

iyi şekilde hizmet eder.

Bir meditasyon pratiğinin etkili olması için düzenli olarak uygulanması gerekse de

pratiğin uzun olması şart değildir. Gülin Zeytunlu tarafından hazırlanan 12 bölümlük

bu seri kısa, yönlendirmeli günün her hangi bir saatinde yapabileceğiniz meditasyon

uygulamalarından meydana geliyor.

Gününüze sükunet ve esenlik katabilecek, meditasyon uygulamasını her gün geri

dönmek istediğiniz evinize dönüştürecek tutumlar yeşertebileceğiniz, pratiklerden

meydana gelen bu program günün en zorlu anlarında bile yaşamın rüzgarları ile

birlikte hareket edebilmenizi mümkün kılacak kaynaklar sunuyor.

İçerikler:

0 BÖLÜM – OTURAĞINI BULMAK

11 farklı meditasyon uygulamasından meydana gelen bu seri günün her saatinde ve

her yerde yapılabilecek farkındalık pratikleri sunuyor. Ancak bu pratikleri yaşamımıza

katmak bedenin rahat ettiği bir oturma pozisyonu bulmak şart. Meditasyon

oturuşunu bulmak için zaman ayırmak sadece fiziksel bedene fayda sağlamanın

ötesinde pratimizi destekleyen derindeki niyetimizle de hizalanmamızı sağlar. Bizler

oturuşumuzu bulduğumuzda zihin de kalbin hizasına girer.

1

BÖLÜM – KAPI BEKÇİSİ: BASİT NEFES MEDİTASYONU

Kapı bekçisi meditasyonu nefesimizi izlerken yaşamın kendi içimizdeki kutsal dansıyla

bağ kurmak için basit bir yol. Farkındalığımızı nefeste dinlendirmenin hediyesi olan

içsel bir enginlik, bütünlük hissine nüfus edeceğimiz ‘Kapı Bekçisi Meditasyonu’

farkındalık uygulamasını günlük hayata uyarlayabilmenin keşfi.

2 BÖLÜM: NEFESİN BİLGELİĞİNE AÇILMAK

Bu meditasyon farkındalığımızı kendi merkezimizi bulmak için nefeste

dinlendirdiğimiz bir yolculuğa davet sunuyor. Nefesin yardımıyla meditasyona uygun

oturma pozisyonunu inşa ettiğimiz bu bölümde meditasyona kendimize nefesimiz

yoluyla hediye edebileceğimiz huzur ve sükuneti keşfetme niyetiyle oturuyoruz.

3 BÖLÜM: EVREN SANA NEFES ALDIRIYOR?

Bizler nefes alıyorum desek de nefes alanın kendimiz olduğunu düşünmek kibirdir.

Nefes almak kendi irademizde olsaydı çoktan ölürdük. Her bir nefeste bize yaşam

hediyesini sunana doğru çıktığımız bu yolculuk nefesi olduğu haliyle, bir hediye

olarak görmenin kapısını aralıyor. Nefesi algılayan kendimiz ve algıladığımız nefesin

ilişkisine nüfus ettiğimiz bu bölümde niyetimiz nefesi içimize kabul ederken yaşam

enerjisinin bedenimizi, zihnimizi ve tüm varlığımızı güçlendirmesine kendimizi açmak.

4 BÖLÜM: IŞIKLA DOLMAK

En derin seviyede bu evren ışık parçacıklardan meydana gelmiştir. Bizim

bedenimizdir ışıktandır ve parlayan enerjetik bir varlıktır. Bu meditasyonda içimizde

hali hazırda var olan sükunetle bağlantıya geçmek için kendimizi ışığın enerjisine

açma niyetiyle oturuyoruz.

5 BÖLÜM : SO HAM

Zihin her zaman çok aktiftir. O yüzden en başta yeşertmek istediğimiz sürekli gere

dönebileceğimiz bir yerdir. Bizler düşüncelerin farkına varıp gitmelerine izin verip

yeniden bu yere dönmek isteriz. Bu yer çoğu zaman nefestir. Bizler farkındalığımızı

nefeste tuttuğumuzda nefesin mantrasını dinleriz iç kulaklarımızla. Nefesin mantrası

Hamsa’dır. O kalbimizdeki saf farkındalıktır. Bu meditasyonla mantrayı sesle koordine

ettiğimizde kendi nefesimizin bize kim olduğumuzu hatırlattığını fark etmenin keşfine

çıkacağız.

6.BÖLÜM: JAPA MEDİTASYONU

Mantraları zihni odaklamak bir çok farklı yolda kullanırız. Mantrayı farkındalığımızın

içeriye doğru akması için bir araç olarak düşünürek eğer mantraları tekrar etmenin

zihni içeriye, mantranın kaynağına doğru yönlendirdiğini fark edebiliriz. Mantrayla

çalışmanın en kolay yolu mantrayı nefesle birleştirmektir. Yumuşakça nefes alırken

ve nazikçe verirken mantrayı tekrar ederiz. Japa mantranın tekrarıdır. Mantra ile

birlikte kalmaya çalışırken zihnimiz başka yerlere kayar. O an kendimizi başka şeyler

düşünürken yakalarız bu çok kuvvetli bir andır. Pratik basitçe kendini mantraya geri

döndürme pratiği. Bu bölümde zorlamadan bir şey başarmaya veya tamamlamaya

çalışmadan mantrayı tekrar ederek yeniden ve yeniden kendimize dönmeyi tecrübe

edeceğiz. Mantranın içimizde yarattığı enerjetik hislerle uyumlanırken mantranın

zihindeki hakim düşünceye dönüşmesine açacağız kendimizi.

7 BÖLÜM: TOPRAK NEFESİ

Bu kökleyen pratik bizi sonsuz kaynağımız toprak enerjisi ile bağlantıya geçirmek için.

Bizler nefes alırken farkındalığımızı bedenin temelinde altımızdaki toprakta

dinlendirmeyi öğrendiğimizde bu dünyayı da evimiz olarak hissetmeye başlayabiliriz.

Toprak nefesi meditasyonu stresli günlerin ilacı gibi.

8 BÖLÜM: SÜKÜNETİ ÇAĞIRMAK İÇİN EŞİT NEFESLER

Bu kısa meditasyon gün boyunca zorlandığımız anlarda içimizde hali hazırda var olan

sükunete nüfus etmek için sihirli bir formül. Nefes bizi merkezime taşıdığımızda bu

merkezde kalma halini tüm gün boyunca sürdürebiliriz.

9 BÖLÜM: 5 ELEMENT MEDİTASYONU

Doğu kaynaklı felsefi geleneklerin öğretilerinden biri her şeyin birbiriyle bağlantıda

olması halidir. Kadim öğretiler doğuda yada batıda 5 elementten bahseder. Toprak,

su, ateş, hava ve boşluk. Evreni meydana getiren bu beş element insan bedenini de

meydana getirir. Tantraya göre insan oğlunun makrokosmosun mikrokosmosudur.

Fiziksel bedenimizin evreni meydana getiren elementlerle bağını keşfedeceğimiz bir

yolculuğa çıkacağız birlikte.Bu yolculuk Mevcutiyetimizin elementlerle bağını

kuracağımız bir yolculuk.

10 BÖLÜM: YEME MEDİTASYONU

Elma yeme meditasyonu yemenin ötesinde kendimize hayatlarımızda tecrübe etme

fırsatı vermediğimiz şeyler konusunda çok şey gösterme potansiyeline sahip. That

Chin Nath’ın bizlere sunduğu bu meditasyonda bir elmada gizli evreni keşfederken

elma yemenin çok derin spiritual bir tecrübe olduğu bir alanda an be an farkında

kalmaya davetlisiniz.

11 BÖLÜM: KALBİ UYANDIRMAK

So’ham ilahi mevcudiyetin sesidir. Nefesle birlikte pratik edildiğinde bu mantra bizi

kalbimize taşır, içimizdeki bilgeliğin kapılarını aralar. So ham mantrasını ter olarak

nefes alırken ham nefes verirken sa sesiyle pratik edeceğimiz bu pratikle içerideki ve

dışarıdaki kalbimizde dinlenen nefese meditasyon yapacağız.

 

MUDRANIN SİHRİ

Mudra ‘mühür’, ‘işaret’ veya ‘jest’ anlamına gelir.

Yoganın simyasında mudralar fiziksel ve suptil bedenlerde enerjinin

sağlıklı olarak sirküle etmesini destekleyen pratiklerdir.

Bizler ellerimizi veya parmaklarımızı veya parmak uçlarımızı

birleştirdiğimizde hem fiziksel hem de enerjetik olarak farklı etkiler

yaratabiliriz. Mudralar prananın akışının gerçekleşebilmesi için enerjetik

mühürler olarak bize hizmet eder, bu da kendi iç dönüşümümüzün

simyasını ateşler.

10 farklı el mudrası keşfedeceğimiz bu programda Gülin Zeytunlu

yoganın sihirli pratiği olan mudraları kendi pratiklerimize ve yaşamımızın

içine örmenin yollarını anlatıyor.

Ellerimizdeki farklı elemental etkilerle duygu durumumuzu

etkileyebileceğimizin ve böylece mudranının sihriyle belirli enerji

devreleri yaratabileceğimizin keşfine hoş geldiniz.

Lütfen bu mudraları içeriden güçlenmek ve yaşamın rüzgarlarıyla daha

etkin bir şekilde dans edebilmek için araçlar olarak görün. Kendi

bedeninize zihninize ve duygu durumunuza nüfuz ettiğiniz bu keşif

alanında sihrin keyfini çıkartın, çünkü mudra memnuniyet veren

demek...Gülin Zeytunlu....

İÇERİKLER:

1 Video: Mudra Nedir: Mudraların derin manası ve enerjetik

işleyişi

2 Video: Parmaklardaki Evren: Pancha Maha Bhutas: 5 Büyük

Element

- Toprak (Prithivi)

- Su (Jhala - Apas)

- Ateş (Agni)

- Hava (Vayu)

- Boşluk (Akash)

3 11 Güçlendiren Mudra

- Anjali Mudra

- Bhumi Sparsha Mudra

- Sankalpa Mudra

- Abhaya Mudra

- Hridaya Mudra

- Vajrapradama Mudra

- Uttara Bodhi Mudra

- Dhyana Mudra

- Sva Bhava Mudra

VEDİK MANTRALAR

Mantra kelimesinin bir çok anlamı vardır. Zihin için bir ‘araç’, ‘ilahi söz’, ‘insan

psikolojisinin dili’ bunlardan yalnızca bazılarıdır.

Mantra tüm varoluşun temelindeki titreşimin altındaki güçtür.

Mantra ‘man’ yani ‘düşünce’ kelime kökünden türer. Sanskrit dilinde ‘manas’ ‘zihin’

ama aynı zamanda da ‘kalp’ demektir. Etimoloji tıpkı Tantra kelimesine benzer ‘tan’

yoğun esneme anlamına gelirken ‘tra’ araç veya koruyan özgür bırakan anlamına

gelir. Bu bağlamda Tantra kişinin kendini genişletme ve büyütme yöntemiyken

Mantra zihni koruyan ve özgürleştiren araçtır.

Mantraların kökleri tarih kadar eskidir. Yoga ile ilgili öğretiler mantralar

yoluyla nesilden nesile aktarılmıştır. Bilginin saklanacağı en güvenli yerin

insanın içi olduğu inancıyla ezberlenen mantralar günümüzde bize ışık tutan

Hint spiritüel metinlerinin temelini oluşturur. Geleneksel olarak öğrenciler

mantraları ezberlerken, doğru telaffuz, ölçü ve  melodinin birleşmesiyle sihirli

bir kapının aralanması hedeflenmiştir. Mantralar zaman içerisinde tekrar

tekrar söylendiğinde içlerinde sakladıkları felsefi anlamlarını açık ederler.

Böylece dikkatimizi sesin kendine getirebiliriz. Boşluktaki titreşime. Bir çok

bilgi içeren mantralara kişi var olan tüm farklı bakış açılarından nüfus ederse

mananın saf farkındalıkta çözündüğünü tecrübe edebilir bu mantranın en yüce

anlamıdır.

 

Bu eğitimde yer alan tüm mantralar Vedalar dönemine ait geleneksel

mantralardır. Vedik mantralar söylenirken seslerin uzunluğu, sesin perdesi,

gibi geleneksel olarak izlenmesi gereken  kurallar Vedalarda belirlenmiştir ve

bu  kurallara ek olarak Sanskrit dilinin telaffuzunun  genel kaidelerine de

uyulması gerekir. Bu eğitim ile   arzu ettiğimiz Vedik mantraları aslına uygun

bir şekilde sizlere aktarabilmektir.  

Aynı zamanda mantraların Türkçe açıklamalarını ve mantralar ile ilgili derin ve

detaylı bilgiler yer aldığı bu eğitim Mantraların geleneksel öğretilme biçimini

tecrübe edebilmeniz özel olarak tasarlandı. Shiva Kumar'ın parçalara bölerek

söylediği mantraları siz de kelime kelime tekrar edebilir böylece mantraların

sihrine kendi yaşamınızda nüfuz edebilirsiniz.

,

1

Gülin Zeytunlu’nun Mesajı

2

Mantra Sadhana

Sadhana Nedir?

Sadhananın önündeki engeller nelerdir?

3 ÖĞRENMEYE DAVET

Mantra nedir?

Pranava Aum’un derin manası

Sahana Vavatu Mantra

4 MANTRALARIN ÖZÜ

Mantraların tarihsel ve felsefi kökleri,

Mantraların kaynağı

Mantraların dili olarak Sanskrit

5 RUH VE BEDEN:GANESHA

Hatha Yoga’nın bedenlenmesi olarak Ganesha

Ganesha’nın sembolizmi

Ganesha Mantra

6 GURU: KARANLIKTAN AYDINLIĞA

Guru Kimdir?

Trimurti – Brahma- Vishnu ve Shiva üçlemesinin derin manası

Guru Mantra

7 GAYATRI MANTRA

Tanrıça Gayatri’nin Sırrı

8 SEN BU EVRENİN BİR EŞİSİN

Shiva’nın Sırrı

5 Element – Pancha Mahabhutas

Om Namah Shivaya Mantra Mantra

9 RUHUN DERİNDEKİ GÜZELLİĞİ: LAKSHMİ

Tantra

Bhukti Mukti Pradiyini

Tanrıça Lakshmi’nin derin manası

Lakshmi Mantra

10 TOHUMDAN DALLARA

Tohum Mantralar

Gam

Dum

Shrim

Klim

Kapanış İçin: Shanti Mantra

11 MANTRALAR İÇİN PRATİK BİLGİLER

İdeal Zaman ve Mekan

Oturma Pozisyonları

Mantralar:

1 SAHANA VAVATHU

OM SAHA NAAV[AU]-AVATU

SAHA NAU BHUNAKTU

SAHA VIIRYAM KARAVAAVAHAI

TEJASVI NAAV[AU]-ADHIITAM-ASTU MAA VIDVISSAAVAHAI

OM SHAANTIH SHAANTIH SHAANTIH

2 GANESH MANTRA

SHUKLAAM BHARADHARAM VISHNUM

SASHI VARNAM CHATURBHUJAM

PRASANNA VADANAM DYAAYETH

SARVA VIGHNOPA SHAANTAYE

3 GURU MANTRA

GURAVE SARVA LOKANAM, BHISHAJE BHAVA ROGINAM,

NIDHAYE SARVA VIDHYANAM, DAKSHINAMURTHAYE NAMA

GURURBRAHMA GURURVISHNU GURURDEVO MAHESHWARAHA

GURU SAAKSHAAT PARABRAHMA TASMAI SRI GURAVE NAMAHA

4 GAYATRI MANTRA

OM BHUUR-BHUVAH SVAH

TAT-SAVITUR-VARENNYAM

BHARGO DEVASYA DHIIMAHI

DHIYO YO NAH PRACODAYAAT

5 OM NAMAH SHIVAYA

OM NAMAH SHIVAYA

6 LAKSHMI MANTRA

OM SHREEM HREEM SHREEM KAMALE KAMALALAYE PRASEEDHA

PRASEEDHA SHREEM HREEM SHREEM

OM SHRI MAHALAKSHMI DEVYAI NAMAHA

7 BIJA (TOHUM) MANTRALAR

GAM

DUM

SHREEM

KLEEM

8 SHANTI MANTRA

OM LOKAH: SAMASTHA: SUKINO BHAVANTHU:

LOKAH: SAMASTHA: SUKINO BHAVANTHU:

LOKAH: SAMASTHA: SUKINO BHAVANTHU:

OM SHANTI: SHANTI: SHANTI:

OM ASA THOMAA SAD GAMAYA

TAMA SOOMAA JYOTHIR GAMAYA

MRITH YOR MA AMRITHAM GAMAYA

OM SHANTI: SHANTI: SHANTI:

OM PUUR NAMADA: PUUR NAMIDAM PUURNAATH

PUURNA MUDACHYATE PUUR NASYA

PUURNA MAADAAYA PUURNA MAYVAA VASHISH YATEY

OM SHANTI: SHANTI: SHANTI:

OMSWASTHI PRAJABHYAH

PARIPALAYANTAM

NYAYENA MARGENA MAHI MAHISHAHA

GOBRAHMANEBHYAHA

SHUBHAMASTU NITYAM

LOKAASAMASTHA SUKHINO BHAVANTHU

 

 

 

 

 

Hemen Başvur