Current Status
Not Enrolled
Price
Get Started
Eğitim
Kaynaklar

Eğitim İçeriği

İnsan Kaynakları Eğitimi

Şirketlerin en temel ihtiyaçları ve bölümleri arasında yer alan İnsan Kaynakları, profesyonel iş süreçlerinin önemli bir ayrıntısıdır. İnsan Kaynakları Yönetici ve Uzmanları iş hayatındaki rekabet üstünlüğünü sağlayarak verimliliğin artmasını hedeflerler. Bu üstünlüğün ve iş verimliliğinin oluşabilmesi için doğru personeli seçerek işe alım sürecini başlatan İnsan Kaynakları, performans ve personel yönetiminin sorumluluklarını da yerine getirmekle görevlidir.

Zirve Akademi tarafından sunulan uzaktan İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı ile yönetim tekniklerine uygun olarak insan kaynakları yönetiminin detaylarına ait eğitimlere yer verilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İşletmeler bir mal veya hizmeti üretebilmek, pazarlayabilmek ve o yapının organizasyonunu üstlenebilmek için çeşitli birimlerden oluşurlar. Bu birimlerden bir tanesi de insan kaynakları departmanıdır. Bütün bölümleri ilgilendiren ve bu bölümlerde bulunan personellerin organizasyonu insan kaynakları tarafından sağlanır. İnsan kaynakları, kısacası işletmede gereken insan kaynağının sağlanması ve işe alım süreçlerinin de başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Kaynaklarda yaşanabilecek eksikliklerin giderilebilmesi için ihtiyaç duyulduğu zaman eğitim, organizasyondaki yer ve görevlerin planlanması gibi görevleri de üstlenirler. Ayrıca yönetim ve örgütlenme aşamalarında da aktif bir rol oynayan insan kaynakları, çok yönlü bir disiplin içerisinde hizmet sunar.

İnsan Kaynakları Eğitiminin Amacı Nedir?

Bu eğitim insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen ve insan kaynakları yönetiminin alt bilim dallarında da eğitim almak isteyenler için tasarlanmaktadır. Eğitim sayesinde son yüzyılda personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişlerin nasıl olduğunu ve nasıl bir evrim geçirdiğini de öğrenebilirsiniz.

İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer hedefleyen ve bu alanda becerilerini geliştirmek isteyenler de insan kaynakları eğitiminin temel amaçları arasında yer almaktadır. İnsan kaynakları eğitimi, iyi bir teorik temel gerektirdiği gibi aynı zamanda uygulama da gerektirmektedir.

Uzun çalışmalar sonucunda elde edilen birikimlerin meslek yaşamında uygulanabilmesi akademik ve pratik bakış açısı sayesinde olur. Bu yönetim programını tamamlayan kişiler yönetim işlemlerini gerçekleştirebilecek önemli donanıma sahip olurlar. Program katılımcıları herhangi bir organizasyonun insan kaynakları politikasını optimize ederek, organizasyonun başarısına önemli bir katkı sağlayabilecek bilgi ve becerileri kazanırlar.Zirve Akademi’nin online olarak sizlere sunduğu İnsan Kaynakları Eğitimi sayesinde insan kaynaklarının temel süreçlerini, güncel yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenebilirsiniz.

Kimler İnsan Kaynakları Eğitimi Alabilir?

 • İnsan kaynakları alanında uzmanlaşmak ve kariyer yapmak isteyenler
 • İnsan kaynakları departmanında çalışan uzman ve yöneticiler
 • Kariyerine insan kaynakları yönetimi alanında ilerlemek isteyenler
 • Kariyer planlaması yapan üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar
 • İnsan kaynakları alanına ilgi duyanlar
 • İşletme yöneticileri ve yönetici adayları
 • Firmaların insan kaynaklarında çalışmak isteyenler
 • Farklı sektörlerde ekip yönetenler
 • Kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler

İnsan Kaynakları Eğitiminin İçeriği Nedir?

İnsan kaynakları eğitimi kapsamında ödüllendirme sistemi, performans yönetimi, yüksek performanslı insan kaynakları sistemleri, eğitim ve geliştirme, işe alma, işe devam, eşit çalışan haklarıyla ilgili kanunlar ve iş gücü farklılıkları ile sendika-yönetim ilişkileri stratejik açıdan ele alınmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimi, yönetim ve çalışanlar arasındaki sorunların çözülmesine yönelik bir eğitimdir. Eşit çalışma imkanlarının ne şekilde yaratılabileceğine odaklanan bu eğitim, işyerlerindeki sorunlar üzerine yöneticilere tavsiye verilmesini ve sorunların çözüme kavuşmasına da destek sağlar. Eğitimi alan kişiler tarafından çalışanlar için en uygun disiplin prosedürleri belirlenir ve uygulamaya koyulur.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimine katılan kişiler işgücü piyasaları ve işgücü piyasalarının çalışma prensipleri hakkında detaylı bilgiler edinirken aynı zamanda dünyadaki yeni nesil teknolojik gelişmeler, istihdam düzenlemeleri ve sosyal gelişmeler hakkında da araştırmalar yapabilirler. Uzaktan eğitim ile elde edilecek olan sertifika sayesinde insan kaynakları alanında kariyere de başlayabilirler. Online eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler özel ya da kamu sektöründe yönetim ve eğitim pozisyonlarında da bulunabilirler. Hissedarlar, çalışanlar, kendi firmalarının sahipleri ve kamu kurumu çalışanları mevcut konumlarını daha iyi çözümleyebilmek ve daha iyiye taşıyabilmek için insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel ve detaylı uygulamaları bu eğitim programı sayesinde öğrenebilirler.

İnsan Kaynakları Eğitiminin Avantajları Nelerdir?

 • İnsan kaynakları yönetimi kavram, ilke ve tanımlarını başarılı bir şekilde yapabilmek ve müzakere kavramının detaylı şekilde öğrenilmesi
 • İnsan kaynakları yönetiminin gelişim sürecinin anlaşılması ve personel yönetimi ile farklılıkların ortaya koyulabilmesi
 • İnsan kaynaklarının planlama ve iş analizi süreçlerinin yakından incelenmesi ve bunları uygulayabilecek birikimin elde edilmesi
 • Temel insan kaynakları yönetiminin işlevlerinden işgücü arama, seçme ve yerleştirme süreçlerine kadar eğitimden geçmek. Bu alanlarda uygulamalara yönelik bilgi sahibi olmak ve kilit noktalara hakim olmak
 • Etkili bir şekilde mülakat ve karar süreçlerini yönetebilmek
 • Performans değerlendirmesi ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamaya dair bilgiler edinmek. Bu bilgilerin yanı sıra performans değerlendirme yöntemleri hakkında da yeterli bilgiye sahip olmak
 • İnsan kaynaklarının işlevlerinden hizmet içi eğitim ve kariyer planlama konularında uzmanlaşmak
 • İş değerleme ve ücret yönetimi süreçlerini öğrenmek. İş değerleme yöntemleri konusunda gerekli donanıma sahip olmak
 • İnsan kaynakları uygulamalarının analizi, değerlendirilmesi ve başarı göstergelerinin neler olduğunu ifade edebilmek
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS) hakkında detaylı bilgi sahibi olmak

İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifikası ve Kariyer İmkanları

İnsan kaynakları eğitimi sertifikası sahibi olanlar özel istihdam bürolarında, insan kaynakları danışmanlık merkezlerinde, işe alım ve işten çıkarma işlemlerinin uygulandığı bütün kurumlarda iş imkanına sahip olabilirler. Bordrolama ve özlük işleriyle birlikte bütün insan kaynakları departmanlarında da iş bulabilirsiniz. Bu iş imkanları dışında kamu kuruluşlarında da insan kaynakları eğitimi sertifikası bulanlar kariyer hedefleyebilirler.

Bir şirketin dengeli ve doğru şekilde büyümesini sağlamak insan kaynaklarının yönetimine bağlı olarak değişebilmektedir. Şirketleri insanlar ayakta tutmaktadır. Bu sebeple, iletişimin görevi son derece önemlidir. Sağlıklı bir iletişimi sağlayan insan kaynakları profesyonelleri, büyüme sürecinde olan veya büyük şirketlerin geleceğe yönelik planlarının yapılmasında aktif bir rol oynarlar. Sosyo-psikolojik açıdan şirketin genel yapısına uygun stratejiler geliştirebilen insan kaynakları uzmanlarına günümüzde büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda eğitim alarak sizler de iş imkanlarını değerlendirebilir ve kariyer pozisyonunuzda yükselmeyi deneyebilirsiniz. Detaylı bir biçimde insan kaynaklarının yönetimi ve uygulamalarıyla ilgili bilgi verilen bu eğitim, yönetme ve iş süreçlerine doğru bir denge getirebilmenizi de sizlere sağlar.

Uzaktan İnsan Kaynakları Eğitimi Almanın Avantajları Nelerdir?

Uzaktan eğitim aldığınız zaman bilgisayarınızın başında zaman ve mekan sınırlaması olmadan eğitiminize devam edebilirsiniz. Sosyal hayatınızı olumsuz yönde etkilemeden kariyerinizde gelişim elde edebilmenizi sağlayan uzaktan eğitim sistemine istediğiniz zaman giriş yaparak eğitim alabilmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Zirve Akademi’nin sizler için özel olarak hazırladığı insan kaynakları eğitimi programında 7 gün 24 saat boyunca ulaşabileceğiniz video dersler ve dokümanlar yer almaktadır. Bu dokümanları bilgisayarınıza indirebilme imkanı da sizlere sunulur. Eğitim içeriklerine erişim tamamen sınırsız ve kolaydır. Sınav tarihleri ise sizlere 15-20 gün öncesinde bildirilir. Eğitim danışmanlarına istediğiniz an rahat bir şekilde ulaşabilir ve bütün sorularınızı sorabilirsiniz.

Bu eğitime ait materyalleri görebilmek için kayıt olmanız gerekmektedir.

About the Instructors

Yorumlar

Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorum Yapan Sen Ol.