Current Status
Not Enrolled
Price
Get Started

Eğitim İçeriği

Robotik Kodlama Eğitimi

Robotik, makine ve kontrol sistemleriyle, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan ortak bir çalışma alanıdır. Mekanizma tasarımı, kontrol edilebilmeleri için gerekli olan yapılara elektronik donanımların eklenmesi, dijital ortamda kontrol edilmesi ve belirli ortam koşullarına göre çalışmalarının sağlanması robotik alanına girmektedir. Makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, kontrol, otomasyon, uzay ve havacılık, elektrik-elektronik gibi farklı mühendislik disiplinleri bir arada robotik alanında toplanmaktadır.

Robotik Sistemler Nelerdir?

Robot, sensörler ile çevresini algılayabilen, algıladıklarını hızlı bir şekilde yorumlayabilen ve yorumlama sonucunda karar verebilen, verdiği kararı çıkış sinyali ile üreten bir aygıttır. Robotlar, çıkış sinyalini motor, LED veya herhangi bir aktüatör ile verebilirler. Robotlar, otonom karar veremeyen aygıtlar değildirler.

Kodlama Nedir?

Kodlama, bilinen diğer adı ile programlama, kelime anlamı ile belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülmüş işlemlerin tamamını kapsar. Programlama sonucunda bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerine işlem yaptırabilmek için yazılan komutlar dizisinin tamamına veya bir kısmına kod adı verilir.

Robotik Kodlama Eğitimi Nedir?

Robotik kodlama eğitimi, bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleriyle uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma alanını kapsar. Pek çok mühendislik disiplininin bir araya gelmesi ile birlikte ortaya çıkan bu alanda belirli koşullara göre kodların çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, kontrol işleminin yapılabilmesi ve elektronik donanımların gerekli mekanizmalara eklenmesi yer alır. Aynı zamanda dijital ortamdaki kontrollerin sağlanabilmesi de robotik kodlama eğitimi içerisinde yer almaktadır.

Bir robotun hareketlerini kontrol edebilmek veya yönlendirmek için yapılan kodlama çalışmalarına robotik kodlama adı verilir. Kodlanan nesne burada bir robottur. Soyut kavramların kolay hale getirilmesi, öğrenmek veya öğretmek için somutlaştırmaya ihtiyaç duyulması robotların eğitimde kullanılmasını sağlayabilmektedir. Kodladığınız şey dokunabildiğiniz, aldığı yolu ölçebileceğiniz ve pilini değiştirebileceğiniz komplike yapıya sahip somut bir nesnedir.

Robotik kodlama, dünyada hızlı bir şekilde gelişmekte olan robotik bilimi, robotik kodlama eğitimine duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda günümüzde robotik bilimi genç yaşlardan itibaren kişilerin alabilecekleri eğitimler arasına girmiştir. Eğitim süreci, genç nesillerin kendilerini robotik bilimi ve kodlama alanında geliştirmesinin yanında aynı zamanda bilim ve teknoloji alanına da yönlendirebilecek etkiye sahiptir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalardan daha fazla keyif alınması ve katılımcıların motivasyonu yüksek bir şekilde bu alanda çalışmaları eğitimin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Robotik Kodlama Eğitimi Aldıktan Sonra Nerelerde Çalışabilirsiniz?

Robotik kodlama eğitimi aldıktan sonra Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji Tasarım derslerini daha aktif bir şekilde geçirmeye başlayabilirsiniz. Eğitim sonunda halk eğitim merkezlerinde kurs açabilir, özel okullarda öğretmenlik yapabilir, özel okul anaokulu ve kreşler ile eğitim faaliyetleri sunan özel kurumlarda görev alabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ilkokul ve ortaokulların ilgili alanlarında ders dışı da eğitim verebilirsiniz.

Robotik kodlama eğitimi aldıktan sonra dilerseniz robotik kodlama ve yazılım eğitmenliği atölyenizi de açabilirsiniz. Kendinize ait robotik kodlama ve yazılım eğitmenliği kursu da oluşturabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak belediyeler tarafından açılan sosyal etkinlik merkezlerinde robotik kodlama ve yazılım eğitmenliği öğreticisi olarak görev alabilirsiniz.

Robotik Kodlama Eğitimi Kimler için Uygundur?

Okul öncesi öğretmenleri, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri bu eğitimden yararlanabilirler. Etüt merkezleri, satranç merkezleri ve zeka oyunlarına ek olarak kodlama ile robotik üzerine çalışmak isteyenler de robotik kodlama eğitimi alabilirler. Çocukların tablet, cep telefonu ve bilgisayar ile geçirdikleri vaktin daha değerli olmasını isteyen ebeveynler de kendileri veya çocukları için bu eğitimi alabilirler. Fen Bilimleri, Matematik, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri branşlarında ortaokul ve lise öğretmenleri ve bu alanlara ilgi duyan üniversite öğrencileri bu eğitime katılabilirler. Kayıt ve katılım için mezuniyet şartı bulunmamaktadır.

Robotik Kodlama Eğitim İçeriği Nedir?

Robotik kodlama eğitim içeriği teorik ders ve geliştirici uygulamalar olarak başlıca iki ayrı kategoride değerlendirilir. Geliştirici uygulamalar kişiler ile birebir yüz yüze yapılabilmektedir. 2 aylık süren eğitim programının ilk 1 aylık süreci videolardan uygulamalar üzerinden çalışır. 2. aya geçiş yapıldığı zaman ise online canlı dersler sayesinde eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak eğitim görmeye başlayabilirsiniz. Robotik kodlama eğitimi KTÜ (Karadeniz Üniversitesi) uzmanları tarafından sizler için hazırlanmıştır. Detaylı eğitim içeriği aşağıdaki gibidir;

Robotlar ve Bileşenleri

 • Robot nedir? Robotların Tarihçesi
 • Otonom Sistemler
 • Elektronik Bileşenler
 • Mikrodenetleyici
 • Algılayıcılar
 • Ses ve Işık Üreteçleri
 • Eyleyiciler
 • Güç Kaynakları
 • Diğer Elektrik Parçalar (Direnç, diyot, röle, vb…)
 • Bazı Elektronik Kavramlar ve Kurallar
 • Akım, Voltaj, Gerilim, vb.

Geliştirme Kartları ve Arduino

 • Geliştirme Kartı Türleri
 • Arduino Geliştirme Kartları
 • ArduinoUno Donanımsal Yapısı
 • Kısaca AtmelAtmega Mimarisi
 • Dijital-Analg Giriş ve Çıkışlar
 • Güç Alma ve Verme Şekilleri ile Sınırlılıkları
 • Arduin Donanım Eklentileri (Hardware Shields)
 • ArduinoUno ve Klon’unKulanımı
 • Sürücü Kurulumu
 • Kısaca Kd Geliştirme Platformları
 • Arduin IDE Kod Geliştirme Arayüzü

Arduino C Programlama Dili

 • Sabitler (high, lw, vb)
 • Veri Tipleri (string, array, char, int, vb)
 • Veri Tipi Dönüşümleri (byte(), char(), int(), vb)
 • Operatörler (Aritmetik, Karşılaştırma, Birleşik Operatörler)
 • Algoritmik Yapılar
 • Döngüler
 • Karar Yapıları
 • Fonksiyon Tanımlama
 • Fonksiyonlar
 • Zaman Fonksiyonları (delay, milis, vb)
 • Matematiksel Fonksiyonlar (abs, map, pow, vb)
 • Karakter Kontrol Fonksiyonları (isDigit, isUpperCase, vb)
 • Dijital ve Analog Okuma ve Yazma Komutları (digitalRead, analogWrite, vb)
 • Diğer Komutlar
 • Bazı serial iletişim komutları, #include, yorum satırları, tone

Geliştirici Uygulamaları

Grup – 1 Giriş

 • Board kullanımı
 • Direnç hesaplama ve ölçme
 • Led yakma
 • Buton İle led yakma
 • Sıralı/beklemeli/rasgele led yakma

Grup – 2 Buzzer ve LDR Sensörleri

 • Buzzer kullanım özellikleri
 • Etkinlik: Buzzer ile ses çıkarma
 • Etkinlik: Buzzer ile meldi hazırlama
 • Işık sensörü kullanımı
 • Etkinlik: LDR ile tomatik ışık yakma
 • Etkinlik: Karanlık rtamda alarm çalma

Grup – 3 Potansiyometre Kullanımı

 • Potansiyometreden veri almak
 • Verilerin yuvarlanması ve algoritmik olarak değerlendirilmesi
 • Etkinlik: Potansiyometre ile farklı ledleri yakma
 • Etkinlik: Potansiyometre ile buzzer tonu değiştirme
 • Potansiyometrenin direnç olarak kullanılması
 • Etkinlik: Işık arttırıp azaltmak

Grup – 4 Sensör Kullanımı

 • Harici kütüphane kullanmak
 • Mesafe Sensörü Kullanımı
 • Sensör kütüphanesinin yüklenmesi ve kullanımı
 • Sensörden veri kurmak ve algoritmik olarak kullanmak
 • Etkinlik: Mesafe ölçümü yapma
 • Etkinlik: Mesafeye göre buzzerdan ses çıkarma (park sensörü)
 • Sıcaklık ve Nem Sensörü Kullanımı
 • Sensör kütüphanesinin yüklenmesi ve kullanımı
 • Sensörden verilerin okunması
 • Etkinlik: LDR, Mesafe, Sıcaklık ve Nem değerlerini Serial ekranına yazma

Grup – 5 Görüntüleyiciler

 • 7 Segmentli (74HC595 4’lü Modül)
 • 7 Segment kütüphanesinin yüklenmesi ve kullanımı
 • 7 Segmentli göstergeye veri yazmak
 • Etkinlik: 7 Segmentli Gösterge ile dijital termometre
 • LCD Shield
 • 16×2 LCD Ekran
 • LCD Shield kütüphanesinin kullanımı
 • Etkinlik: LCD’ye yazı yazmak

Grup-6 Motor ve Motor Sürücüler

 • DC Motor Kontrolü
 • Motor sürücü kartı kullanımı
 • Motorun hızlı ve yavaş, ileri ve geri hareketi
 • Araç kitinin birleştirilmesi
 • Etkilnlik: Motor sürücü kullanımı ve motorun döndürülmesi
 • Aracın Komutlarla Yönetilmesi
 • Serial portlar ile araç yönetimi
 • Visual Studi C# ile serial port iletişimi ve araç yönetimi
 • Etkinlik: Araç kitinin serial ekranı ile ileri geri hareketi
 • Etkinlik: Araç kitinin serial ekranı ile sağa sla hareketi

Grup – 7 Gelişmiş Araç Yönetimi ve Radar

 • Aracın Sensörler ile Yönetilmesi
 • Mesafe sensörü ve buzzerın araç üzerine yerleştirilmesi
 • Etkinlik: Sensör ile aracın durdurulması ve buzzer ile yakınlık uyarısı verilmesi
 • Robot Kol Uygulaması
 • Servo motor kullanımı
 • Etkinlik: Servo motor ve mesafe sönsörü ile buzzerlı radar yapımı
 • Etkinlik: Servoya bağlı mesafe sensörü ile çarpmayan araç uygulaması

Grup – 8 Seri Haberleşme Protokolleri

 • I2C (Wire Kütüphanesi)
 • SPI Kütüphanesi
 • SoftwareSerial Kütüphanesi
 • Etkinlik: BMP180 ile I2C Basınç ve Sıcaklık Ölçümü

Eğitim İçeriği

Tümünü Genişlet
Ders İçeriği
0% Tamamlandı 0/1 Adım

About the Instructors

2.5 1 Yorumları

Yorumlar

E
Kursun Eğitmeni ERAY ÇINAR 19 Haziran 2020

Sınava katılmak zor olduğu için 2,5

One person found this helpful