İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur?

İnsan kaynakları günümüzün ve geleceğin en popüler mesleklerinden biri, üstelik geçmişi tahmin edildiğinden de geriye gidiyor. Kölelik döneminde toprak ağalarının arazilerini işleyen ve kölelerinin başında duran kişiler insan yönetiminin ilk izlerini bıraktılar. İnsanların verimli çalışması konusu o günden beridir pek çok döneme ve bilimsel kurama konu oldu.

İnsan davranışlarının pek çok faktöre bağlı olduğu artık biliniyor. Başarılı İnsan Kaynakları Uzmanları da sadece mesleki bilgilerini geliştirmekle yetinmiyor, insan psikolojisini de anlayabilecekleri şekilde bilgi birikimlerini güçlendiriyor.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde fizyolojik ihtiyaçlar ve barınma ihtiyacı karşılandıktan sonra geri kalan ihtiyaçların hepsi toplumsal ve psikolojik temelli ihtiyaçlardır. Temel ihtiyaç gruplarının tamamı şirketlerde emeğe ödenen ücret ile karşılanabilmektedir. Ancak psikolojik temelli olanlar için İnsan Kaynakları Uzmanlarının özel çalışmalar yapması gerekmektedir.

İnsanlar günlük yaşamlarında uyku dışı zamanlarının çoğunu iş yerlerinde geçirmektedirler. Bu sürelerde harcanan zamanda iş arkadaşları ile ilişkilerinin güçlü olması, kendilerini başarılı hissetmeleri, takdir görmeleri yaşam standartlarında maddi kazançtan daha ön plana çıkmaya başlamıştır. Yöneticilere düşen görev sadece kişilerin verimli çalışmalarının sağlanması olmasına karşın, İnsan Kaynakları Uzmanları kurum kültürünün korunması, bireylerde aidiyet duygularının oluşması, işyeri barışının sağlanması, yasal süreçlerin yönetilmesi gibi pek çok görevi yerine getirmek ile sorumludurlar. Dünya ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin insani faktörlerin dokunuşlarına her zaman ihtiyaç olacaktır.

Peki bu süreç içerisinde insan kaynakları uzmanları ne gibi faaliyetler yürütmektedirler?

Öncelikle işletme içerisinde planlama faaliyetlerini yürüterek iş analizi yapmakta, görev tanımlarını oluşturmakta ve norm kadroyu tespit etmektedirler. Bu sayede işletmenin yeterli çalışan sayısında tutulmasını sağlayarak adaletli bir görev dağılımının temellerini atmaktadırlar.

Hizmet içi eğitim, oryantasyon, rotasyon, yasal zorunluluğu olan eğitimlerin organizasyonunu yaparak çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmakta bu sayede işletmenin belirlenmiş hedeflerine ulaşmasını hızlandırmaktadırlar.

Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinde yapay zekanın da devreye girmesiyle İnsan Kaynakları Uzmanları psikoteknik testler konusunda kendilerini geliştirmeye başladılar. Sıradan bir bilgisayar kullanıcısı olmanın ötesine geçen uzmanlar rakiplerinin önüne geçmeye ve şirketlerini büyütmeye kararlılar.

Sektörel, yasal ve uluslararası ekonomik dalgalanmalara uyum sağlayabilen işletmeler nesiller boyu ayakta kalacaklarının bilincinde olarak ekip çalışmasına, insan kaynağının bilimsel yönetimine ve kişisel/örgütsel gelişime önem vermektedirler. Kariyer planlama, kariyer geliştirme ve kariyer yönetme süreçlerini bir bütün olarak düşünmektedirler. Sonuçta “bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür”. Bundan dolayı kişisel performans kadar örgütsel performans da çok tartışılan konulardan biridir. İnsan Kaynakları kitaplarında pek çok uzmanın denediği ve başarılı bulunduğu performans değerlendirme teknikleri paylaşılmaktadır. Başarılı İnsan Kaynakları Uzmanları kurumlarına en uygununu bulup bir kombinasyon yapılması konusunda hem fikirdirler.

Son olarak yasal süreçlere baktığımızda İnsan Kaynakları Uzmanlarının yönetmekte olduğu pek çok örgütsel işlev göze çarpmaktadır. Bunların, personelin özlük işlemleri 4857 sayılı iş kanunu, 5510 sayılı SGK kanunu, İSG ve iş kazası yönetmeliklerini ve formlarını, sendikacılık kanununu, işletmelerin bağlı oldukları iş kollarına ait ulusal ve uluslararası yönetmelikleri kapsadığını görmekteyiz. O halde diyebiliriz ki başarılı ve tercih edilen bir İnsan Kaynakları Uzmanı olmak için öğrenilmesi gereken çok şey var. Bunun için en doğru adres olan, hem eğitim hem de danışmanlık konusunda tam donanımı ile Zirve Akademi İnsan Kaynakları eğitimine bekliyoruz.

ZİRVEAKADEMİ