İnsan Kaynakları Yönetiminde Modern Zamanlar

Charlie Chaplin’in Modern Zamanlar filmini duymayan yoktur diye düşünüyorum. Bu film günümüzde çok ilginç bağlamlarda incelenmektedir. Teknolojinin ilerlemesi sinema sektörünü sesli filmlere geçirmiş olmasına rağmen, bir direncin simgesi olarak bu film sessizdir. Sıradan insanın makineleşmeye karşı yaşadığı politik korkuyu anlatmaktadır ve zaten filmin ısrarla geleneksel yöntemler ile çekilmesi de içeriğini desteklemektedir. Yayınlandığı dönemde, endüstri toplumunu kötülemesi ve çalışanların makineler karşısında ezilen taraf olarak gösterilmesi ciddi eleştiriler almıştır.

Günümüz modern zamanlarına baktığımızda daha hızlı bir değişim sürecinde olduğumuzu görmekteyiz. Geleneksel ile modernin savaşı hala mevcuttur. Örgütler de bu değişim sürecinden nasibini almaktadır ve kamudan özele tüm yapılanmalar iki farklı uygulamanın çatışmaları ile doludur. Stratejik yönetim anlayışına göre değişime ayak direyen faktörlere “Çıpa “Etkenler” denilmektedir. Bu etkenler ile başa çıkabilecek stratejileri üretecek departman olarak da İnsan Kaynakları görülmektedir ve doğal olarak önemi de gün geçtikçe artmaktadır.

Sendikalar ile uyumlu çalışma süreçlerinden robot teknoloji ile çalışabilecek iş gücünün bulunması ve yetiştirilmesine kadar pek çok aşamada kalifiye İnsan Kaynakları Yöneticileri hünerlerini sergilemektedirler. Kaynakların az olmasına rağmen pek çok alanda kendini yetiştirmeyi başaran uzmanlar, rakiplerine fark atarak ön plana çıkmaktadırlar.Peki, bu başarı için nasıl bir bakış açısına sahip olmak gerekir.

Öncelikle örgütlerin dışa kapalı bir yapısının olmadığı kabul edilmelidir. Dışa açık bir sistem olarak örgütler, politik süreçlerden, toplumsal değişimlerden, doğal afetlerden, ülkeler arası anlaşmalardan, ülke ekonomisindeki dalgalanmalardan etkilenmektedirler. Örgütsel yapılar kurulurken birbirine bağlı alt sistemlerden oluştuğu da unutulmamalıdır. Tüm departmanlar birbirlerine görünmez ağlarla bağlıdırlar ve iletişimin doğru kurulması sadece IT birimlerine değil, İnsan Kaynakları departmanlarının arabuluculuk yeteneklerine de bağlıdır. Örneğin performans değerlendirmede iletişim faktörlerinden bir kriter dahi sisteme koymayan İnsan Kaynakları Uzmanı, eksik ölçüm yapıyor demektir. Sonuçta organizasyon şemasındaki heyerarşik yapılanmanın temelini, örgütlerdeki ana sistem ve alt sistemler oluşturmaktadır. Bu sistem yapılanmasının amacı da endüstriyel verimliliği ve çalışan performansını yükseltmektir.

İnsan Kaynakları departmanı çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri gereken bir diğer konu endüstriyel psikolojidir. Çocuk işçi çalıştırma, kadınların çalışma koşullarının düzenlenmesi, azınlıklar ve engelliler ile çalışma, toplumsal eşitliğin örgütsel eşitlik için uyarlanması, yeni düzenlenen kanunlara göre işletme çıkarları ile çalışan çıkarlarının dengelenmesi İnsan Kaynakları Uzmanlarının görevleri arasındadır. Üstelik kendi departmanlarında da alt sistemler oluşturmaları gerekmektedir. İş analizi, kadrolama, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, ücretleme gibi.

Aynı zamanda İnsan Kaynakları departmanı çalışanları kriz yönetimi konusunda da uzmanlaşmak zorundadırlar.Örgütler nefes alan birer organizma gibidir. Oluşabilecek her duruma karşı ön hazırlığı bulunan işletmeler nesiller boyu ayakta kalabilmektedirler. Burada krize bakış açısı oldukça önemlidir. Görevler, teknoloji, kültürel ve sosyo-politik çevre bir arada incelenmelidir.

Özellikle son yıllarda çok popüler bir terim olan “Stratejik Yönetim” anlayışları burada devreye girmektedir. İnsan Kaynağının stratejik yönetimi de geliştirilmesi gereken bir alan konumundadır. Personel maliyetleri işletmeler tarafından, İnsan Kaynakları departmanının başarısını ya da başarısızlığını yansıtan bir ayna gibi görülmektedir. Yapılan brüt hesaplamalarına dâhil edilmesi gereken bir de işlem maliyetleri vardır. Örneğin, personeli geliştirmek, yeni yetenekleri bulmak, kalifiye çalışanları diğer örgütlere kaptırmamak, işletme içinde yapılamayan iş kalemlerini dışarıdan temin etmek için yapılan faaliyetler bunlardan bazılarıdır.

Profesyonel iş yaşamı içerisinde yerinizi sağlamlaştırmak için siz de eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimini tartışmak ve sektörel olarak yeni uygulamaları öğrenmek için hepinizi bekliyoruz.

Deniz BEKMAN

İnsan Kaynakları Uzmanı